Meteen naar de inhoud

Metamorfose

Bijna een jaar geleden hebben we een voormalige melkveeboerderij in Ransdaal overgenomen. Het afgelopen jaar hebben we met grote inzet en veel plezier gewerkt aan een ware gedaantewisseling.

Veranderingen op Lubosch Land

De half open stal is gerenoveerd en geïsoleerd en nu (bijna) klaar om te starten met educatie en kleinschalige productie. De boerderijwinkel is geopend vanaf begin november 2021 en heeft een mooi assortiment aan biologische en streekproducten opgebouwd met een, zij het nog kleine, kring van trouwe klanten. In 3 plantdagen met in totaal zo’n 70 vrijwilligers zijn circa 6.000 boompjes geplant en de contouren van het voedselbos worden zichtbaar. Toen het stopte met stormen en regenen eind februari zijn we vol aan de slag gegaan met de aanleg van het teeltveld voor de groenten, bessen, bloemen en kruiden. Lubosch Land krijgt nu langzamerhand een nieuw, kleurrijk en eigen gezicht vanaf de weg.

Nu we het voorjaar zijn ingegaan is ook de natuur om ons heen in metamorfose. Lubosch Land bruist van het leven! De vlinders, bijen en hommels, vogels, hazen en veel ander leven, maken het tot een prachtige plek waar we jullie graag ontvangen.

Veranderingen om ons heen

Helaas komen er vanuit de wijdere wereld veelal meer zorgelijke berichten. De oorlog in Oekraïne leidt tot menselijke tragedies en wellicht straks ook tot tekorten aan voedsel en energie. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zetten zich met grote snelheid voort, zoals blijkt uit recente officiële rapporten. De mensheid lijkt nog steeds niet doordrongen van de ernst van de problemen en/of niet bij machte deze te adresseren door verandering van eigen gedrag en consumptie. Reeds ingezette en afgesproken veranderingen worden zelfs weer ter discussie gesteld vanwege bijvoorbeeld de oorlog. Op het vlak van de overgang naar een meer duurzame manier van leven helaas dus nog geen metamorfose. Als Lubosch Land zijn we maar een kleine dobber op een grote oceaan. Maar waar we kunnen, zullen we blijven proberen om met ons aanbod en onze activiteiten kleine stappen naar meer duurzaamheid te helpen bewerkstelligen. Natuurlijk doen we dit het liefste samen met jullie!

Geschreven door Geert Jan voor Lubosch Land.